Nordens medlemmer kan deltage i dette møde Dirch Passers Allé 2