Kulturfest for alle "Nordens Dag" 23. marts

Foreningen NORDEN Frederiksberg havde stor succes i Frederiksbergs Rådhushal, den blev fyldt op med glade frederiksbergborgere

til alle disse gode underholdnings indslag og nordiske oplevelser.

Det afholdte program:

Kl. 10:45            Adgang for publikum 

Kl. 11:00            Velkomsttalen holder Borgmesteren og

                         Formand for NORDEN Frederiksberg

                         Frants Hagen Hagensen orienterer

Fra kl. 11:00 til 16:00    Nyd kaffebordet og de nordiske stande og se Hanne Hauers nordiske akvareludstilling

Kl. 11:10            Frederiksberg Sogns Pigekor: Synger nordiske sange

Kl. 11:40            Hjemstavns Folkedanserne Frederiksberg

Kl. 12:30            Kim Sjøgren & Anders Ahnfelt-Rønne underholder med et musikalsk indslag     

Kl. 13:00            Præsentation af de nordiske stande. Eventuelt hilsner fra venskabsbyer.

Kl.13:30             Tid til at besøge standene og Hanne Hauers Nordiske akvareludstilling

Kl. 14:00            START Frederiksberg præsenterer: Trine Therkelsen synger egne sange

Kl. 15:00            Kaffebord med kager. 

Kl. 15:45            Farvel og tak med brus og på gensyn til de mange andre begivenheder,

                            Foreningen NORDEN byder på i NORDENs jubilæumsår.

  • Kim Sjøgren og Anders Ahnfelt-Rønne

  • Trine Therkelsen

  • Frederiksberg Sogns Pigekor