Norden Dag 23. marts

Frederiksbergs Rådhushal vil blive fyldt op med glade frederiksbergborgere til god underholdning og nordiske oplevelser.

Foreløbigt program:

11:00 Velkomsttale: Borgmester Jørgen Glenthøj

11:15-12:00 "Brunch": Formiddagskaffe med brød fra de forskellige nordiske lande

 Frederiksberg Kirkes pigekor: Synger nordiske sange, og gæsterne kan synge med.

13:00 Kim Sjøgren og Anders Ahnfelt-Rønne optræder med en musikalsk sketch

Stande i rådhushallen

Danmark:  Frederiksberg (FNU), Forening NORDEN Ungdom

Grønland:  Fiskenæsset /Grønlandske Hus,  Færøerne: Torshavn

Island:        Hafnarfjördur / Havnefjord

Norge:        Bærum

Sverige:      Uppsala

Finland:      Hämeenlinna / Åland:            

Estland:      Tartu

13:00 : Nordens Dags fest fortsættes:

Nordisk underholdning og let bespisning

 Syng med på nordisk: Underholdning med lette/lystige

kendte nordiske melodier. ”START”! Spiller og Trine Therskelsen synger nordisk.

Standene: De nordiske ambassader præsenterer deres land på forskellige

måder, gerne med specialiteter, som gæsterne kan smage på.

Herboende nordiske sportsfolk fortæller historier på skandinavisk

Nordisk modeopvisning: Udendørstøj, hvem det bliver ved vi ikke

96 illustrationer af kunstneren Hanne Hauer med motiver fra de nordiske fortællinger og sagn vises.

Afslutning: Brus eller en anden farvel-drik til alle de gæster, der er i hallen ved den tid.