Der arbejdes på forårs programmet

Det er jul lidt endnu, i hvert fald på mit kontor, så:

Rigtig Glædelig Jul og godt Nytår.

 Den varer længe, forhåbentlig til påske. Det er sket før.

Men inden påske kommer Nordens Dag den 23. marts 2019, hvor vi ved Frederiksberg kommunes store velvilje har fået stillet rådhushallen til rådighed for på Frederiksberg at markere Foreningerne NORDENs 100 år bl. a. ved at informere om Norden generelt og vore venskabsbyer i særdeleshed. Forberedelserne er i gang. Som optakt til 100-året afholdt vi som bekendt den 23. oktober møde på Frederiksberg Gymnasium om Arktis med indledende oplæg af de fortræffelige tidligere ministre Per Stig Møller og Connie Hedegaard samt Katarina Amnitzbøll, A P Møller-Mærsk, FNU/Kbh-formand Gregers Rasmus XXX og medlem af Unges Nordisk Råd Chr. Bülow. Nikolaj Bøgh, MFK, ledede mødet. Der var gjort et stort forarbejde for at få ung deltagelse i mødet, herunder rettet særlig henvendelse til de tre frederiksbergske gymnasier, og de var alle repræsenteret under mødet. Fra et af gymnasierne var tilmeldt 27 elever + lærer og 7 elever + lærer. Endvidere særinvitation til CBS, TEC og KU Live. Desuden annonceredes i Frederiksberg Bladet. Mere end 110 tilmeldte og reelt mere end 100 deltagere. Tilhørere og debatdeltagere var begejstrede, tør jeg godt sige. Det flotte arrangement skyldes i allerhøjeste grad vor næstformand/kasserer/webmaster Hannes kæmpeindsats. Inden mødet nåede Hanne, det vides ikke hvordan, at kreere og i tekstil fremstille et stort Arktispatchwork, der prydede væggen bag podiet. Mange, mange tak. Og mange tak til FG.

Så har vi medvirket til en forholdsvis velbesøgt skumrings-time 12 nov. på Frb Bibliotek, hvor Lisbeth Steensborg indførte tilhørerne i Einar Mar Gudmundssons ”Islandske konger”. 

Og nu skal der rebes sejl til 23. marts, hvor vi er i gang med kontakt til nordiske ambassader om medvirken. Finlands ambassadør har givet tilsagn om finsk deltagelse. Kunstnerisk medvirken bliver med i hvert fald Kim Sjøgren /Anders Ahnfelt-Rønne, Frb. kirkes pigekor og START Frederiksberg.  Desværre har FrederiksbergFonden skuffet os ved indtil videre ikke at ville støtte arrangementet. Der arbejdes på anden støtte.

I vil snarest blive kontaktet om ønske om deltagelse i 100 års festforestilling 15. april i DR Koncerthus m.m.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde følger.

                                        Bestu kvedjur FHH