Lokalbestyrelsen

Formand: Frants Hagen Hagensen, 3331 1030, hagensen@mail.dk  

Næstformand: 

Sekretær: Annie Kastberg   

Kasserer: Anders Lindskov Jensen

Webmaster: 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Jørgen Glenthøj

Anders Lindskov Jensen

Annie Kastberg  

Grethe Rostbøll

Suppleant: Hanne Hauer