Lokalbestyrelsen

Formand: Flemming Brank  

Næstformand: 

Sekretær:  

Kasserer: Anders Lindskov Jensen

Webmaster: 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Jørgen Glenthøj

Frants Hagen Hagensen tlf. arbejde: 3331 1030, / mobil nr. 2146 2513 

 

Suppleant: Hanne Hauer