Foreningen NORDEN har kritiseret universitetets beslutning.

– Det er vigtigt for os at give os til kende, ikke blot for sagens skyld, men sandelig også for Foreningen Nordens skyld.

Vi arbejder jo aktivt for den nordiske sag – og ikke blot på de indre politiske linier.

Spørgsmålet om det islandske sprog er helt centralt for forskningen i Nordens kulturelle rødder – og navnlig for de islandske håndskrifter, som Danmark har et ansvar overfor.

  • Bliv klog på Norden i skolen

  • Bliv klog på Nordisk litteratur på bibliooteket