Torsdag 19.april kl.19.30

Foreningen NORDEN Frederiksberg

i Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2, 2000 Frederiksberg

”Rügen og Venderne”

Et spændende afsnit af Danmarks historie

Foredraget omfatter den historiske tid, hvor Valdemar den Stores hærfører, biskop Absalon under et korstog i 1169 erobrede vendernes hovedfæstning Arkona på Rügen. Ved angrebet ødelagdes statuen af guden Svantevit. Siden kristnedes det vendiske rani folk.

Rügen tilhørte herefter Danmark som hertugdømme i mere end 150 år. Men hvem var venderne? Hvad var årsagen til erobringen i 1169.

Oberstløjtnant Jørgen Svaneberg vil berette om slaget. 

Der bliver serveret kaffe og kage for kr. 35,-

Kalevala aften

2018 den 28. februar kl.19.30

Vi ses til en Kalevala-aften, i OK-Krams nye lokaler i Den Gule Villa på hjørnet af Finsensvej,

Dirk Passers allé nr. 2. 

På 100-års dagen for Finlands selvstændighed den 6. dec. 2017 udkom en ny dansk udgave af Kalevala, Finlands nationalepos, med originale illustrationer af Akseli Gallen-Kallela.

Erik Skyum-Nielsen lektor ved Nordisk institut for Sprog-videnskab på Københavns Universitet og direktør, phd. Marianne Alenius vil præsentere værket. Grethe Rostbøll vil læse afsnit af eposset.