”Samedag” med spisning og underholdning

Adresse: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2

 Tilmelding til: Frants Hagen Hagensen

tlf.: 2146 2513 eller e-mail: hagensen@mail.dk senest 07. nov.

Orientering om samerne, de otte årstiders folk,

Der siden hen før vor tidsregning har levet som nomader med deres renflokke i Sapmi, som de kalder landområderne på Nordkalotten i såvel Norge, Sverige, Finland og Rusland, hvor rendriften foregår.

Derefter følger den samisk inspirerede lunch.

Samerne er også kendt for en særlig form for sang, ”Joi”k. Joiken skal vi opleve eksempler på efter lunch.

Orientering, lunch og ”joik”:  kr. 200,00.